BannerCDKTNTT 3

Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

TS Online

Đăng nhập

3D

Misa

Banner TS2017

Tin cập nhật
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 15/01/2018

Sáng

 

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.Sân trường

Thứ Ba

16/01/2018

Sáng

 

 

 

 

Chiều

+ 07 giờ 30 - 17 giờ 00:  Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng Khóa XII và chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (thành phần Ủy viên BCH, Tổ Trưởng Công đoàn theo danh sách đã đăng ký, thời gian học cả ngày).

111 Bà Huyện Thanh Quan, Q3

Thứ Tư

17/01/2018

Sáng

 

Chiều

+ 09 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Đào tạo.P.HT

Thứ Năm

18/01/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

19/01/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

20/01/2018

Sáng

Chiều