BannerCDKTNTT 3

Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

TS Online

Đăng nhập

3D

Misa

Banner TS2017

Tin cập nhật
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 01/01/2018

Sáng

 

Chiều

 Nghỉ Tết Dương lịch 2018.

Thứ Ba

02/01/2018

Sáng

Chiều

Thứ Tư

03/01/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 08 giờ 00:Kiểm kê tài sản P.CTHS-SV ( chị THúy, chị T.Nhung, chị T.Thanh).

+ 09 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với TP. Đào tạo, Kế toán trưởng.

 

- 14 giờ 00: Kiểm kê tài sản P.TC-KT (chị Thủy, chị M.Thi).

P.CTHS-SV

 

Phòng HT

 

P.TC-KT

Thứ Năm

04/01/2018

Sáng

Chiều

 

+ 08 giờ 00: Kiểm kê tài sản P.Đào tạo (chị Thủy, anh Trị, Chị V.Thanh)

 

+ 09 giờ 00: Tổ chức kiềm tra, sát hạch các ứng viên đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017 (theo Thông báo số 545/TB-CĐKTNTT-HĐXT ngày 25/12/2017).                                                      

 

P.Đào tạo

 

Phòng C1

Thứ Sáu

05/01/2018

Sáng

Chiều

Thứ Bảy

06/01/2018

Sáng

Chiều