BannerCDKTNTT 3

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2017-2018 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Tuần lễ từ 29-01-2018 đến 04-01-2018 (tuần lễ thi HK)

NH 2017-2018

2

Từ 5-02-2018 đến 04-03-2018 (nghỉ tết Mậu Thân)

NH 2017-2018
3

Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018

HK 2, NH 2017-2018