BannerCDKTNTT 3

Banner TS2017

Tin cập nhật
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018

KHOA ĐIỆN - LẠNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Địa chỉ: 02 Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q.1, Tp. HCM

Điện thoại xưởng Điện: 08.39105742

Điện thoại xưởng Điện Lạnh: 08.38234295

A. Các thành viên:

1.

Doan Thanh Long

Đoàn Thanh Long

 

Trưởng khoa

2.

Nguyen Van Luong

Nguyễn Văn Luông

 

Giáo viên

3.

Huynh Minh Tam

Huỳnh Minh Tâm

 

Giáo viên

4.

Nguyen Hoang Xuyen

Nguyễn Hoàng Xuyên

 

Giáo viên 

 

5.

 

Phan Chí Thạch

 

Giáo viên