BannerCDKTNTT 3

Banner TS2017

Tin cập nhật
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018

1. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập; thi, kiểm tra kết thúc môn học (phối hợp với Phòng KT - KĐCL) và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình.

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

- Quản lý giáo viên, nhân viên và HS - SV; phối hợp Phòng Đào tạo quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm thuộc bộ phận mình.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

2. Ban lãnh đạo

- Trưởng khoa: Huỳnh Văn Dinh

- Phó Trưởng khoa: Đoàn Thành Phúc