BannerCDKTNTT 3

Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

Các bậc đào tạo

TS Online

Đăng nhập

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018
Lịch thi TN lần 2 cho các lớp bậc TCN 2014-2017; TCCN khóa 2015-2017 và các khóa trước ...
Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018

PhayCNC 312 x 217Tên nghề: CẮT GỌT KIM LOẠI

Mã nghề: 40510201

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Trung cấp nghề

DienCongNghiep 312 x 217Tên nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Mã nghề: 40510302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Trung cấp nghề

Han 312 x 217Tên nghề: HÀN

Mã nghề: 40510203

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Trung cấp 

Tên nghề:  TIN HỌC VĂN PHÒNG

Mã nghề: 40480201

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Trung cấp

 

Tên nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã nghề: 40340301

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp