BannerCDKTNTT 3

Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

Các bậc đào tạo

TS Online

Đăng nhập

Banner TS2017

Tin cập nhật
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018

PhayCNC 312 x 217Tên nghề: CẮT GỌT KIM LOẠI

Mã nghề: 40510201

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Trung cấp nghề

DienCongNghiep 312 x 217Tên nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Mã nghề: 40510302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Trung cấp nghề

Han 312 x 217Tên nghề: HÀN

Mã nghề: 40510203

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Trung cấp 

Tên nghề:  TIN HỌC VĂN PHÒNG

Mã nghề: 40480201

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Trung cấp

 

Tên nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã nghề: 40340301

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp