BannerCDKTNTT 3

Facebook iconGmail iconYouTube iconGoogle Photos iconGoogle plus icon

Các bậc đào tạo

TS Online

Đăng nhập

Banner TS2017

Tin cập nhật
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018

Tên nghề: CẮT GỌT KIM LOẠI

Mã nghề: 50510201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Số lượng môn học: 51

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

DienTu 312 x 217Tên nghề: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Mã nghề: 50510345

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Số lượng môn học: 35

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng

Tên nghề:  TIN HỌC VĂN PHÒNG

Mã nghề: 50480201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Số lượng môn học: 39

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng

DienCongNghiep 312 x 217Tên nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Mã nghề: 50510302

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Số lượng môn học: 35

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:Bằng tốt nghiệp cao đẳng 

Tên nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã nghề: 50340301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Số lượng môn học: 43

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng