BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018
HỘI NGHỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM HỌC 2018-2019
Lịch công tác tuần từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018

TBCăn cứ Quyết định số 49/QĐ-SCT ngày 26/01/2018 của Sở Công Thương về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, Hội đồng xét tuyển Trường thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017 như sau:

TBCăn cứ Quyết định số 754/QĐ-SCT ngày 29/11/2016 của Sở Công Thương về việc phê duyệt quết quả xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ,

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2016 như sau: