BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018
Lịch thi TN lần 2 cho các lớp bậc TCN 2014-2017; TCCN khóa 2015-2017 và các khóa trước ...
Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018

TBCăn cứ Quyết định số 49/QĐ-SCT ngày 26/01/2018 của Sở Công Thương về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, Hội đồng xét tuyển Trường thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017 như sau:

TBCăn cứ Quyết định số 754/QĐ-SCT ngày 29/11/2016 của Sở Công Thương về việc phê duyệt quết quả xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ,

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2016 như sau: