BannerCDKTNTT 3

Banner TS2017

Tin cập nhật
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018

TBCăn cứ Quyết định số 49/QĐ-SCT ngày 26/01/2018 của Sở Công Thương về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, Hội đồng xét tuyển Trường thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017 như sau:

TBCăn cứ Quyết định số 754/QĐ-SCT ngày 29/11/2016 của Sở Công Thương về việc phê duyệt quết quả xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ,

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2016 như sau: