BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch sinh hoạt học sinh - sinh viên nhập học ngày 16/7/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Khen thưởng & Học bổng HK1 năm học 2017-2018
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 9-09/7/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

- 14 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với các bộ phận (mời Trưởng hoặc Phó Trưởng phụ trách các bộ phận: Cơ khí, Điện-Lạnh ĐHKK, Điện tử-TĐH, CNTT, Cơ bản, Kinh tế, Đào tạo, Tuyển sinh-GTVL, QT-ĐT, CTHS-SV và Phó TP.Đào tạo (VP.Hữu), Phó TP.TC-KT tham dự).

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

10/7/2018

Sáng

Chiều

+ 08 giờ 00: Hiệu trưởng, giáo viên tham gia Hội giảng dự Lễ Khai mạc.

Trường CĐ KTKT TPHCM

Thứ Tư

11/7/2018

Sáng

 

Chiều

+ 07 giờ 30: Hiệu trưởng dự Hội thảo của Sở LĐTBXH (cả ngày).

+ 08 giờ 45: Thầy Tuấn dự thi Hội giảng (K.Cơ khí và P.TC-HC chuẩn bị).

- 14 giờ 30: Thầy Nhàn dự thi Hội giảng (K.Kinh tế và P.TC-HC chuẩn bị).

KS. Victory

215 Nguyễn Văn Luông, Q.6

215 Nguyễn Văn Luông, Q.6

Thứ Năm

12/7/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

13/7/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

14/7/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 45: Cô Thi dự thi Hội giảng (K.Kinh tế và P.TC-HC chuẩn bị).

 

215 Nguyễn Văn Luông, Q.6

Chủ Nhật

15/7/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giờ 30: Thầy Hùng dự thi Hội giảng (K.Điện tử-TĐH và P.TC-HC chuẩn bị).215 Nguyễn Văn Luông, Q.6