BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch sinh hoạt học sinh - sinh viên nhập học ngày 16/7/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Khen thưởng & Học bổng HK1 năm học 2017-2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 07/5/2018

Sáng

 

 

Chiều

 + 7 giớ 15: Chào cờ.

+ 8 giờ 45: Họp Giao ban (BGH, Các trưởng bộ phận)

+ 14 giờ 00: họp BCH Đoàn Thanh  niên , mời Các UV BCH và mời cấp Ủy phụ trách ( Bà Diễm)  dự họp.

Sân trường

Phòng C3

VP Đoàn

Thứ Ba

08/5/2018

Sáng

 

 

Chiều

  

Thứ Tư

09/5/2018

Sáng

Chiều

+ 8 giờ 30: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương (mời Kế toán trưởng cùng dự)

P. họp Lầu 2- Sở CT

(163 - HBT)

Thứ Năm

10/5/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 8 giờ 30: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp (mời các thành viên cùng tham dự)

+ 9 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với Tổ Thông tin và Truyền thông ( mời anh Khai - P.TK..CNTT cùng dự)

Phòng Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

Thứ Sáu

11/5/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

12/5/2018

Sáng

Chiều