BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch sinh hoạt học sinh - sinh viên nhập học ngày 16/7/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Khen thưởng & Học bổng HK1 năm học 2017-2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 30/4/2018

Sáng

Chiều

Nghỉ Lễ.

 

Thứ Ba

01/5/2018

Sáng

Chiều

Nghỉ Lễ 

Thứ Tư

02/5/2018

Sáng

Chiều

+ 10 giờ 00: Hiệu trưởng họp với các khoachuyên môn về công tác hội giảng cấp thành phố.

Phòng HT

Thứ Năm

03/5/2018

Sáng

Chiều

+ 9 giờ 00: Họp BCH Đoàn thanh niên (mời đại diện cấp ủy tham dự).

VP Đoàn

Thứ Sáu

04/5/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

05/5/2018

Sáng

Chiều