BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018
KHAI GIẢNG CÁC LỚP BARTENDER NGÀY 11 & 12/06/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 07-05 đến ngày 12-05
Lịch công tác tuần từ ngày 30/4/2018 đến 05/5/2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 30/4/2018

Sáng

Chiều

Nghỉ Lễ.

 

Thứ Ba

01/5/2018

Sáng

Chiều

Nghỉ Lễ 

Thứ Tư

02/5/2018

Sáng

Chiều

+ 10 giờ 00: Hiệu trưởng họp với các khoachuyên môn về công tác hội giảng cấp thành phố.

Phòng HT

Thứ Năm

03/5/2018

Sáng

Chiều

+ 9 giờ 00: Họp BCH Đoàn thanh niên (mời đại diện cấp ủy tham dự).

VP Đoàn

Thứ Sáu

04/5/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

05/5/2018

Sáng

Chiều