BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch sinh hoạt học sinh - sinh viên nhập học ngày 16/7/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Khen thưởng & Học bổng HK1 năm học 2017-2018
NGÀYBUỔINỘI DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 23/4/2018

Sáng

 

 

 

 

 Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

+ Tuần họp xét thi đua tháng và thi đua học kỳ 1- năm học 2017-2018, gửi biên bản về phòng TC-HC trước ngày 27/4/2018 .

+ 08 giờ 45: Họp BCH Công Đoàn mở rộng (mời UV BCH Công Đoàn, các tổ trưởng Công đoàn).

+ 09 giờ 30: Họp Đảng Ủy mở rộng.

-14 giờ 00: Làm việc với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 (Ô. Lê Thanh Dũng).

Sân trường

 

 

Phòng C1

Phòng HT

Theo thư mời

Thứ Ba

24/4/2018

Sáng

 

 

Chiều

+ 09 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với trưởng phòng, phó trưởng phòng - phòng Đào tạo.

+ 10 giờ 00: Họp tiếp đoàn kiểm tra PCCC Quận 1

- 14 giờ 30: Bí thư Đảng bộ trường họp BCH ĐU Sở Công Thương

Phòng HT

Cơ sở 1

163 HBT

Thứ Tư

25/4/2018

Sáng

Chiều

Nghỉ Lễ: Giỗ tổ Hùng Vương

 

Thứ Năm

26/4/2018

Sáng

Chiều

+ 09 giờ 00 Hiệu trưởng làm việc với Phòng Tuyển sinh - Giới thiệu việc làm

Phòng HT

Thứ Sáu

27/4/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

28/4/2018

Sáng

Chiều