BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch sinh hoạt học sinh - sinh viên nhập học ngày 16/7/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Khen thưởng & Học bổng HK1 năm học 2017-2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 16/4/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

Thực hiện tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đến hết ngày 20/4/2018.

+ 08 giờ 45: Họp giao ban.

- 14 giờ 00: BGH tiếp Viện Giáo dục Kake - Nhật Bản (thành phần tham dự theo thông báo).

- 16 giờ 00: BGH làm việc với Sở LĐ-TB&XH (cùng Viện Giáo dục Kake).

Sân trường

Ninh Thuận, Bình Thuận

Phòng C1

Phòng C1

 

Sở LĐ-TB&XH

Thứ Ba

17/4/2018

Sáng

 

Chiều

+ 9 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Quận 12 (mời TP.Đào tạo, Kế toán trưởng cùng đi).

Quận 12

Thứ Tư

18/4/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

19/4/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

20/4/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

21/4/2018

Sáng

Chiều