BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch sinh hoạt học sinh - sinh viên nhập học ngày 16/7/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Khen thưởng & Học bổng HK1 năm học 2017-2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 26/3/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

+ 08 giờ 45: Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm CBVC 2017-2018 (thành phần: toàn bộ đoàn viên chi đoàn).

+ 09 giờ 00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời các đ/c Thủy, Hoan, Huệ cùng dự)

Sân trường

Phòng C1

Phòng HT

Thứ Ba

27/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

28/3/2018

Sáng

 

Chiều

+ 08 giờ 00: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương.

+ 09 giờ 00: Bí thư ĐBBP trường họp BCH Đảng bộ SCT.

- 14 giờ 30: Các đ/c bí thư chi bộ, đảng ủy viên tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

- 15 giờ 00: Trường làm việc với Viện Kake (Nhật Bản).

163 HBT, Q.3

163 HBT, Q.3

163 HBT, Q.3

Phòng C1

Thứ Năm

29/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

30/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

31/3/2018

Sáng

Chiều

 

-14 giờ 00: Bí thư ĐBBP trường họp BCH Đảng bộ SCT.

 

163 HBT, Q.3