BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch sinh hoạt học sinh - sinh viên nhập học ngày 16/7/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến 21/7/2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Khen thưởng & Học bổng HK1 năm học 2017-2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 19/3/2018

Sáng

 

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

+ 08 giờ 45: Họp giao ban.

- 14 giờ 00: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương.

Sân trường

Phòng C1

163 HBT, Q.3

Thứ Ba

20/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

21/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

22/3/2018

Sáng

Chiều

+ 08 giờ 30: Hiệu trưởng, Kế toán trưởng họp tại Sở Công Thương về thanh tra tài chính năm 2017.

Sở Công Thương

Thứ Sáu

23/3/2018

Sáng

Chiều

+ 08 giờ 30: Hiệu trưởng làm việc với Khoa Knh tế (mời P.Đào tạo cùng dự).

- 14 giờ 00: Hiệu trưởng làm việc với Khoa Điện tử - TĐH (mời P.Đào tạo cùng dự).

Phòng HT

Phòng HT

Thứ Bảy

24/3/2018

Sáng

Chiều