BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 05/3/2018 đến ngày 10/3/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/3/2018
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 12/3/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

Sân trường

Thứ Ba

13/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

14/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

15/3/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 30: Họp BCH Công đoàn mở rộng (thành phần: BCH, Tổ trưởng công đoàn).

 

Phòng C1

Thứ Sáu

16/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

17/3/2018

Sáng

Chiều