BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018
HỘI NGHỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM HỌC 2018-2019
Lịch công tác tuần từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 12/3/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

Sân trường

Thứ Ba

13/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

14/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

15/3/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 30: Họp BCH Công đoàn mở rộng (thành phần: BCH, Tổ trưởng công đoàn).

 

Phòng C1

Thứ Sáu

16/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

17/3/2018

Sáng

Chiều