BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 05/3/2018 đến ngày 10/3/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/3/2018
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 05/3/2018

Sáng

 

 

 

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

GVCN các khối lớp nộp đánh giá kết quả rèn luyện HKI NH 2017-2018 về Phòng CTHS-SV trước ngày 15/3/2018.

+ 08 giờ 45: Họp giao ban.

Sân trường

 

 

Phòng HT

Thứ Ba

06/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

07/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

08/3/2018

Sáng

 

Chiều

+ 8 giờ 30: Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2018 (thành phần theo Thông báo).Phòng C1

Thứ Sáu

09/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

10/3/2018

Sáng

Chiều

Triễn lãm Tư vấn hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (P.TS-GTVL + Đoàn TN).CĐ Lý Tự Trọng