BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018
HỘI NGHỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM HỌC 2018-2019
Lịch công tác tuần từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 26/02/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

+ 9 giờ 00: Họp Đảng ủy mở rộng .

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

27/02/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

28/02/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 30: Bí thư ĐBBP họp BCH Đảng ủy Sở Công Thương.

 

Sở Công Thương

Thứ Năm

01/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

02/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

03/3/2018

Sáng

Chiều