BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 05/3/2018 đến ngày 10/3/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/3/2018
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 26/02/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

+ 9 giờ 00: Họp Đảng ủy mở rộng .

Sân trường

Phòng HT

Thứ Ba

27/02/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

28/02/2018

Sáng

Chiều

 

- 14 giờ 30: Bí thư ĐBBP họp BCH Đảng ủy Sở Công Thương.

 

Sở Công Thương

Thứ Năm

01/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

02/3/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

03/3/2018

Sáng

Chiều