BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018
KHAI GIẢNG CÁC LỚP BARTENDER NGÀY 11 & 12/06/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 07-05 đến ngày 12-05
Lịch công tác tuần từ ngày 30/4/2018 đến 05/5/2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 22/01/2018

Sáng

Chiều

+ 07 giờ 15: Chào cờ.

+ 08 giờ 45: Họp giao ban.

Sân trường

Phòng C1

Thứ Ba

23/01/2018

Sáng

Chiều

 

- 13 giờ 30: Toàn thể đảng viên tham dự Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của BCH TW Đảng khóa XII.

- 13 giờ 30: Hội nghị tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2017 (BCH Đoàn Thanh niên, theo Thông báo số: 40-TB/ĐTN, ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Đoàn Khối).

 

HT lầu 1, 163 H.B.T, Q.3

Hội trương Sở Ngoại vụ TP

Thứ Tư

24/01/2018

Sáng

Chiều

 +  09 giờ 00: Họp Đảng ủy mở rộng (mời đ/c Hoan, đ/c Thủy, đ/c Huệ cùng dự). Phòng HT

Thứ Năm

25/01/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

26/01/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Bảy

27/01/2018

Sáng

Chiều