BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018
KHAI GIẢNG CÁC LỚP BARTENDER NGÀY 11 & 12/06/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 07-05 đến ngày 12-05
Lịch công tác tuần từ ngày 30/4/2018 đến 05/5/2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 08/01/2018

Sáng

 

Chiều

+ 8 giờ  45: Họp giao ban.

+ 10 giờ 00: Họp Hội đồng Tuyển dụng v/v xét công nhận kết quả xét tuyển.

Phòng C1

Phòng C1

Thứ Ba

09/01/2018

Sáng

 

 

Chiều

+ 08 giờ 30: Kiểm kê tài sản K.Điện-LĐHKK (chị Trang, chị T.Nhung, anh Tâm, anh Luông).

+ 09 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.Kinh tế (chị Thủy, anh Trị, chị M.Hương).

- 14 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.Điện-LĐHKK (chị Trang, chị T.Nhung, anh Tâm, anh Luông).

K.Điện-LĐHKK

K. Kinh tế

K.Điện-LĐHKK

Thứ Tư

10/01/2018

Sáng

 

 

Chiều

+ 08 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.Điện tử-TĐH (chị Trang, anh Ích, anh Phúc).

+ 08 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.Cơ bản (chị Thúy, chị Hương, anh Long).

- 14 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.Điện tử-TĐH (chị Trang, anh Ích, anh Phúc).

K.Điện tử-TĐH

K.Cơ bản

K.Điện tử-TĐH

Thứ Năm

11/01/2018

Sáng

Chiều

+ 08 giờ 00: Kiểm kê tài sản P.QT-ĐT (chị Thúy, anh Trị, anh Mão).

P.QT-ĐT

Thứ Sáu

12/01/2018

Sáng

 

 

Chiều

+ 08 giờ 00: Kiểm kê tài sản K.CNTT (chị Trang, chị T.Nhung, anh Phương).

+ 08 giờ 00: Kiểm kê tài sản P.TS-GTVL (chị Thúy, chị Hương, chị Ngọc).

- 14 giờ 00: Kiểm kê tài sản P.TC-HC (chị Thủy, chị M.Thi, chị T.Hương).

K.CNTT

P.TS-GTVL

P.TC-HC

Thứ Bảy

13/01/2018

Sáng

Chiều