BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018
HỘI NGHỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM HỌC 2018-2019
Lịch công tác tuần từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018
NGÀYBUỔINỘI  DUNGĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai 11/6/2018

Sáng

 

Chiều

+ 07 giớ 15: Chào cờ.

+ 8 giờ 30: Hội ý BGH.

- 14 giờ 30: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương.

Sân trường

Phòng HT

163 HBT, Q.3

Thứ Ba

12/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Tư

13/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Năm

14/6/2018

Sáng

Chiều

  

Thứ Sáu

15/6/2018

Sáng

Chiều

+ 8 giờ 00: Hiệu trưởng họp tại Sở Công Thương

- 14 giờ 00: Họp BCH Công đoàn.

- 14 giờ 30: Họp Công đoàn mở rộng (thành phần BCH Công đoàn, các Tổ Trưởng công đoàn)

163 HBT, Q.3

Phòng C3

Phòng C3

Thứ Bảy

16/6/2018

Sáng

Chiều