BannerCDKTNTT 3

Banner TS2017

Tin cập nhật
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2017-2018 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Tuần lễ từ 29-01-2018 đến 04-01-2018 (tuần lễ thi HK)

NH 2017-2018

2

Từ 5-02-2018 đến 04-03-2018 (nghỉ tết Mậu Thân)

NH 2017-2018
3

Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018

HK 2, NH 2017-2018