BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018
Lịch thi TN lần 2 cho các lớp bậc TCN 2014-2017; TCCN khóa 2015-2017 và các khóa trước ...
Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018

TKB n

 

Thời khóa biểu năm học 2017-2018 (các tuần sẽ được cập nhật vào thứ sáu của tuần trước đó)

 

 Stt Nội dung Học kỳ, Năm học
1

Thời khóa biểu học từ 02-04-2018 đến 08-04-2018

(cập nhật ngày 03/04/2018)

NH 2017-2018

2

Thời khóa biểu học từ 09-04-2018 đến 15-04-2018

NH 2017-2018
3

Thời khóa biểu học từ 16-04-2018 đến 22-04-2018

HK 2, NH 2017-2018