BannerCDKTNTT 3

Banner TS2017

Tin cập nhật
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018

TBCăn cứ Thông báo số 452/TB-CĐKTNTT ngày 01-11-2017 của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018, Lễ Tốt nghiệp khối TC14, TN14, TC15 và CLT15.

TBSV2Căn cứ Thông báo số 452/TB-CĐKTNTT ngày 01-11-2017 của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018 và Lễ Tốt nghiệp khối C14, TN14, TC15 và LTC15.