BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018
Lịch thi TN lần 2 cho các lớp bậc TCN 2014-2017; TCCN khóa 2015-2017 và các khóa trước ...
Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018
Tập tin đính kèm:
Download this file (Thu hoc phi 2017-2018.pdf)Thu hoc phi 2017-2018.pdf

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ quy định mức thu học phí năm học 2017-2018 như sau:

1. Cao đẳng:                 

- Ngành Kinh tế:       590.000 đồng /tháng (2.950.000 đồng /Học kỳ)

- Ngành kỹ thuật, công nghệ: 700.000 đồng /tháng (3.500.000 đồng /Học kỳ)

2. Trung cấp:                

- Ngành Kinh tế:        520.000 đồng /tháng (2.600.000 đồng /Học kỳ)

- Ngành kỹ thuật, công nghệ: 610.000 đồng /tháng (3.050.000 đồng /Học kỳ)

3. Quy định chung:                

- Học phí được thu định kỳ hàng tháng trừ trường hợp học sinh tự nguyện đóng học phí một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

- Học sinh đóng học phí và nhận biên lai thu tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán; biên lai chỉ cấp một lần.

         - Các đối tượng miễn giảm theo quy định của Nhà nước sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể./.