BannerCDKTNTT 3

Banner TS2017

Tin cập nhật
Biểu mẫu giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng NSNN
Thời khóa biểu học từ 05-03-2018 đến 11-03-2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018

Học sinh-Sinh viên các khối lớp 12,13 và 14 đến nhận học bổng Học kỳ II  NH: 2014-2015 tại phòng Tài chính-Kế toán  từ ngày 01/12/2015 đến ngày 07/12/2015.

- Danh sách học bổng HK2 năm học 2014-2015 Click xem

- Danh sách khen thưởng HK2 năm học 2014-2015  Click xem

- Danh sách khen thưởng cả năm năm học 2014-2015  Click xem