BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018
HỘI NGHỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM HỌC 2018-2019
Lịch công tác tuần từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018

Học sinh-Sinh viên các khối lớp 12,13 và 14 đến nhận học bổng Học kỳ II  NH: 2014-2015 tại phòng Tài chính-Kế toán  từ ngày 01/12/2015 đến ngày 07/12/2015.

- Danh sách học bổng HK2 năm học 2014-2015 Click xem

- Danh sách khen thưởng HK2 năm học 2014-2015  Click xem

- Danh sách khen thưởng cả năm năm học 2014-2015  Click xem