BannerCDKTNTT 3

TS2018

Tin cập nhật
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018
Lịch thi TN lần 2 cho các lớp bậc TCN 2014-2017; TCCN khóa 2015-2017 và các khóa trước ...
Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018

Học sinh-Sinh viên các khối lớp 12,13 và 14 đến nhận học bổng Học kỳ II  NH: 2014-2015 tại phòng Tài chính-Kế toán  từ ngày 01/12/2015 đến ngày 07/12/2015.

- Danh sách học bổng HK2 năm học 2014-2015 Click xem

- Danh sách khen thưởng HK2 năm học 2014-2015  Click xem

- Danh sách khen thưởng cả năm năm học 2014-2015  Click xem