CDNNTT

 

 

Banner TS2017

Tin cập nhật
Tổng kết và trao giải Hội thi "Học sinh - Sinh viên giỏi nghề lần thứ 9 – năm 2017"
Tư vấn hướng nghiệp tại trường THCS NGUYỄN VĂN PHÚ (Quận 11)
Ngày hội “Hướng nghiệp - Dạy nghề” lần 5-năm 2017 tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên
Lịch công tác tuần từ ngày 24/4/2017 đến 30/4/2017
Hội nghị Giao ban Nhà Đầu tư năm 2017

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ tham dự HỘI NGHỊ GIAO BAN NHÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017 do Công ty cổ phần KCN HIỆP PHƯỚC tổ chức ...